Chào mừng bạn đến với Công Ty Tư Vấn Thuế - Kế Toán Phương Dung
ad_vnpt_giua

Biểu mẫu kế toán

PDF.InEmail

Các biểu mẫu dành cho kế toán

1.  BM báo cáo thu chi hoạt động ...
2.  BM báo cáo thu chi lãi ...
3.  BM báo cáo thu chi về phí ...
4.  BM báo cáo thu nộp tiền hàng ...
5.  BM báo cáo tình hình tăng giảm ....
6.  BM báo cáo tổng hợp công nợ
7.  BM báo cáo xuất bán vật tư ...
8.  BM bảng giải trình tờ khai thuế..
9.  BM chi tiết nguồn vốn đầu tư.
10.  BM chi tiết thuế được khấu trừ
11.  BM chi tiết thuế phải nộp
12.  BM danh mục kho vật tư
13.  BM đơn xin trích hàng hóa ...
14.  BM đơn xin vay vốn ngân hàng.
15.  BM đơn xin vay vốn ngân hàng ...
16.  BM giấy đề nghị thanh toán
17.  BM bảng phân bố khấu hao ...
18.  BM bảng thanh khoản hợp đồng ....
19.  BM bảng thống kê tờ khai ...
20.  BM biên bản điều chỉnh hóa đơn
21.  BM nguồn vốn đầu tư
22.  BM phiếu trả lương.
23.  BM sổ cái.
24.  BM sổ chi tiết bán hàng
25.  BM sổ chi tiết các tài khoản
26.  BM sổ chi tiết doanh thu ...
27.  BM sổ chi tiết thuế GTGT ...
28.  BM sổ chi tiết vật tư hàng hóa
29.  BM sổ chi phí sản xuất, kinh doan..
30.  BM sổ chi tiết các khoản thu
31.  BM sổ chi tiết công nợ ...
32.  BM sổ chi tiết công nợ theo ...
33.  BM sổ chi tiết chi dự án
34.  BM chứng từ ghi sổ
35.  BM sổ nhật ký chung
36.  BM số quỹ tiền mặt
37.  BM sổ theo dõi chi phi trả trước
38.  BM sổ theo dõi hạn mức kinh phí
39.  BM sổ theo dõi kinh phí ngoài ...
40.  BM sổ theo dõi nguồn kinh phí
41.  BM sổ theo dõi nhận và ...sử dụng vốn đầu tư XDCB
42.  BM sổ tiền gởi
43.  BM sổ theo dõi tiền gởi ...
44.  BM sổ chứng thực, hợp đồng ....
45.  Mẫu phiếu trả lại đơn
46.  Quyết toán thuế đối với DN phá sản
47.  Quyết toán thuế thu nhập
48.  Xử lý hóa đơn ghi không theo thứ tự
49.  Biểu mẫu báo cáo công nợ phải trả
50.  Biểu mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

TIN TỨC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kinh Doanh 1 Tư vấn 1
Kinh Doanh 2 Tư vấn 2
Kinh Doanh 3 Tư vấn 3
Tổng hợp
SUPPORT1

HÌNH ẢNH CÔNG TY

DSCF0263

VIDEO NỔI BẬT

CHỨNG KHOÁN


HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

  Tỷ Giá  VNĐ

QUẢNG CÁO PHẢI

LOGO ĐỐI TÁC

BI_BI_THIEN_NGA_0310066392-01 MOI-TRUONG-XANH_0308321729 BI_BI_THANH_VAN_0310066353-01 logoDBV.com 0310362722_THANH-LOI-VIET-NAM BINH-PHU_0310186040 0310157120_PHUONG-NAM logo_gia_tuan
THANH_TRIEU__0310777124-01 logo_tien_loc logo_trung_thanh_moi logo LOGO_AE logo_lien_phat logo_kemy logo_minh_thai logo_sao_vang logo_trung_thanh logo_gia_nga logo_an_phu_quy logo_interco logo_moi_truong_sai_gon logo_thien_an logo_thinh_my logo_tuan_anh logo_thien_long LogoKhoaViet logo_hoang_quan logo_viet_vuong logo_phu_vinh logo_thanh_nguyen logo_giac_ngo logo_y_thien_dang logo-vdc logo_vnpt1 LOGO_BIGON Logo_Hop_Thanh_Danh1 logo_namkhang logo_phamvo logo_tien_gia_dat logo_VANHUNGPHAT logo_dco